Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 01/CT-UBND 03/02/2017 Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
52 04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
53 522/QĐ-UBND 25/01/2017 Ngày 25/01/2017, chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Đức Chung ký Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.
54 134/KH-SGD&ĐT 17/01/2017 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2017
55 74/KH-SGD&ĐT 11/01/2017 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm 2017
56 75/KH-SGD&ĐT 11/01/2017 Kế hoạch Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, NTVT trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” Ngành GD&ĐT năm 2017
57 07/CTr-UBND 06/01/2017 Ngày 06 tháng 7 năm 2017, đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã ký phê duyệt Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân huyện năm 2017.
58 6200/QĐ-BGDĐT 30/12/2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
59 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
60 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục (áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học, các đại học, học viện, cơ sở giáo dục khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan)
61 15/CT-UBND 26/12/2016 Ngày 26 tháng 12 năm 2016 Chủ tịch UBND huyện - Bạch Công Tiến đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Ba Vì.
62 5972/CT-BGDĐT 20/12/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục, góp phần đổi mới quản lý giáo dục nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
63 18/2016/NQ-HĐND 16/12/2016 Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện Ba Vì năm 2017
64 2472/QĐ-UBND 16/12/2016 Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách huyện Ba Vì năm 2017
65 2041/NTPB-UBND 12/12/2016 Nguyên tắc phân bổ kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2017
66 23/CT-UBND 12/12/2016 Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung - về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
67 22/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Trích Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố: Phụ lục 03: Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi ngành GD&ĐT thành phố Hà Nội
68 4534/SGD&ĐT-QLT 05/12/2016 Hướng dẫn tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề PT cho HS lớp 9 cấp THCS năm học 2016-2017
69 395/TB-UBND 02/12/2016 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì về công tác triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp
70 861/CTr-BGDĐT-TWĐTN 28/11/2016 Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị năm học 2016-2017.
71 836/KH-PGD&ĐT-PC&CC10 22/11/2016 Phòng GD&ĐT và Phòng Cảnh sát PC&CC số 10 thống nhất ký ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Ba Vì năm học 2016-2017.
72 248/KH-UBND 16/11/2016 Kế hoạch triển khai việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2016
73 2119/QĐ-UBND 16/11/2016 UBND huyện Ba Vì công khai 94 danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Ba Vì, thuộc lĩnh vực Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp, GD&ĐT
74 4315 /KHLT-SGD&ĐT-CĐN 15/11/2016 Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Giai đoạn 2007 - 2017); đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và trao thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” (Năm học 2016 - 2017) trong toàn Ngành
75 21/CT-UBND 14/11/2016 Năm học 2016-2017, ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khoá XI, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Chính phủ về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ...
76 24/2016/TT-BGDĐT 14/11/2016 Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT: Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra giáo dục
77 809/CTr-PGD&ĐT-PS10 10/11/2016 Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì và Phòng Cảnh sát PC&CC số 10 thống nhất ban hành Chương trình phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Ba Vì
78 4200/SGD&ĐT-VP 03/11/2016 Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2016-2017
79 789/KH-PGD&ĐT 01/11/2016 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2016-2017 của Ngành GD&ĐT huyện Ba Vì.
80 04-NQ/TW 30/10/2016 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
81 4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017.
82 197/KH-UBND 07/09/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình "phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020" của huyện Ba Vì
83 03/2016/NQ-HĐND 01/08/2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội
84 2512/QĐ-BGDĐT 22/07/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II
85 2153/QĐ-BGDĐT 22/07/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I
86 2511/QĐ-BGDĐT 22/07/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III
87 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học.
88 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
89 07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư này quy định Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở (sau đây gọi chung là phổ cập giáo dục) và xóa mù chữ.
90 36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ : Về Chính phủ điện tử
91 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
92 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
93 08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây