Tìm kiếm văn bản
Đến

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
2 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
3 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
4 19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
5 18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
6 17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
7 16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
9 10/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
10 06/VBHN-BGDĐT 18/06/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
Thông tư này thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 và Thông tư số: 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ GD&ĐT.
11 04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 129/2017/TT-BTC 04/12/2017 Thông tư quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
14 35/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý Bạn đọc, các tổ chức và đơn vị quan tâm.

Trân trọng./.
15 29/2017/TT-BGDĐT 04/01/2018 Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
16 23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
17 26/2017/TT-BGDĐT 18/10/2017 Thông tư Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
18 27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
19 21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Bộ GD&ĐT: THông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
20 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
21 08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
22 20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
23 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục (áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học, các đại học, học viện, cơ sở giáo dục khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan)
25 16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
26 15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
27 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học.
28 01/2017/TT-BGDĐT 13/02/2017 THÔNG TƯ Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
29 04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
30 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
31 24/2016/TT-BGDĐT 14/11/2016 Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT: Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra giáo dục
32 07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư này quy định Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở (sau đây gọi chung là phổ cập giáo dục) và xóa mù chữ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây