Tìm kiếm văn bản
Đến

 Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ,ngành, địa phương
2 4212/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020
3 06/2018/NQ-HĐND 05/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)
4 05/2018/NQ-HĐND 05/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức thu phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019
5 09/2017/NQ-HĐND 05/12/2017 Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức chi công tác phí, cho hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội
6 36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ : Về Chính phủ điện tử
7 4116/BGDĐT-CNTT 08/09/2017 Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 - 2018
8 1303/UBND 15/08/2017 UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS công lập trên địa bàn huyện tăng cường quản lý thu-chi trường học năm học 2017-2018
9 07/2017/QĐ-UBND 01/03/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT
10 01/ĐA-UBND 11/04/2017 Đề án nâng cao thể trạng cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì giai đoạn 2017-2022.
11 171/UBND 17/02/2017 Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì về việc quán triệt thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị
12 01/CT-UBND 03/02/2017 Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
13 22/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Trích Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố: Phụ lục 03: Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi ngành GD&ĐT thành phố Hà Nội
14 2472/QĐ-UBND 16/12/2016 Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách huyện Ba Vì năm 2017
15 18/2016/NQ-HĐND 16/12/2016 Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện Ba Vì năm 2017
16 04-NQ/TW 30/10/2016 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
17 03/2016/NQ-HĐND 01/08/2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây