Thi đua lập thành tích Chào mừng 50 Năm thành lập huyện Ba Vì

TB Kết luận của đồng chí Phùng Ngọc Oanh - Phụ trách Phòng GD&ĐT tại Hội nghị giao ban lần thứ nhất với Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS huyện Ba Vì năm học 2018-2019

Thứ ba - 25/09/2018 15:07
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ba Vì, Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất với Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, đồng chí Phùng Ngọc Oanh - Phụ trách Phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Phong - Phó trưởng phòng GD&ĐT, chuyên viên các Tổ giáo vụ cơ quan Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS.
Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2018-2019 của các cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Ngọc Oanh - Phụ trách Phòng GD&ĐT - chủ trì Hội nghị kết luận, chỉ đạo như sau:
          1. Về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học
          * Yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường:
          - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì theo nội dung Công văn số 1316/UBND ngày 03/8/2018 về việc tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019; Chỉ thực hiện thu khi đã được UBND huyện phê duyệt các khoản thu năm học 2018-2019 (chi tiết các khoản thu theo từng trường học). Các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích; mức thu phải căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi đồng thời với những khoản thu ngoài quy định phải được thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND huyện và Phòng GD&ĐT);
          - Để giảm sức ép, gánh nặng đầu năm cho cha mẹ học sinh, các trường không được quy định thu dồn các khoản thu vào đầu năm học;
          - Không được huy động phụ huynh học sinh để thực hiện việc xã hội hoá như mua sắm, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có kế hoạch, dự kiến tài trợ cho nhà trường (nếu có) thì Hiệu trưởng nhà trường phải thực hiện đúng nguyên tắc, nội dung và quy trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ được quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Đặc biệt lưu ý tới việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: phải thực hiện đúng quy định tại Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh hoạt động của Ban đại diện CMHS đối với các lớp, các mục chi cần tập trung chủ yếu vào hoạt động của học sinh của từng lớp theo Kế hoạch giữa Ban đại diện CMHS lớp với giáo viên chủ nhiệm lớp. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện CMSH lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trường Ban đại diện CMHS lớp đầu năm học, do vậy các trường có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cho Ban đại diện CMHS lớp, và Ban đại diện CMHS trường xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí sao cho hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.
          2. Về việc thực hiện Đề án triển khai Chương trình Sữa học đường
          - Các trường phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tuyên truyền tới toàn thể người dân và phụ huynh học sinh nội dung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020 và Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội).
          Công tác tuyên truyền phải nhấn mạnh để phụ huynh học sinh hiểu rõ về nguồn gốc, chất lượng và ý nghĩa nhân văn của Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường. Theo Đề án của Thành phố: phấn đấu đến năm 2020: 100% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ của những trẻ tham gia uống sữa được truyền thông, tư vấn về dinh dưỡng; Trên 90% trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học trên toàn Thành phố được uống sữa theo Đề án Chương trình Sữa học đường; Đáp ứng nhu cầu năng lượng của trẻ mẫu giáo và tiểu học đạt 95%; Góp phần tăng chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi từ 1,5 - 2cm so với năm 2010.
          Phòng GD&ĐT Giao chỉ tiêu cho các trường: phấn đấu đến năm 2020: 100% trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống sữa theo Đề án. Việc uống Sữa học đường không liên quan đến các bữa ăn hàng ngày ở trường của trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học. Các trường, đặc biệt là trường mầm non, tuyệt đối không được cắt xén khẩu phần ăn (kể cả bữa phụ) khi trẻ tham gia uống sữa học đường.
          3. Về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất; xây dựng trường chuẩn quốc gia
          a) Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất trường học:
          - Các trường thường xuyên theo dõi và thực hiện rà soát các hạng mục công trình hỏng, xuống cấp có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn trường học để có biện pháp tu sửa kịp thời;
          - Thực hiện báo cáo về Phòng GD&ĐT nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh; trích kinh phí của nhà trường thực hiện tu sửa nhỏ và phân công thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn các công trình vệ sinh;
          - Việc sử dụng cơ sở vật chất trường học đồ dùng dạy học phải có kế hoạch cụ thể, phân công quản lý rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí.
          b) Xây dựng trường chuẩn quốc gia:
          - Chủ động lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phân công tổ, bộ phận trang trí, bảo quản công trình đã hoàn thiện;
          - Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch năm 2019 và thông báo các trường biết để tham mưu chuẩn bị các điều kiện xây dựng theo tiêu chí trường đạt chuẩn (gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 2019).
          4. Về quản lý, sử dụng đội ngũ
          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng dạy và học tại đơn vị được giao quản lý; Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, công bằng. Việc phân công giảng dạy phải thực hiện đúng năng lực sở trường, trình độ đào tạo của giáo viên; giáo viên, nhân viên còn hạn chế về năng lực, nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc.
          - Năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu để đảm bảo về cơ cấu, số lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học; hiện tại, trường hợp thừa, thiếu giáo viên, nhân viên ở các trường học sẽ được phân công biệt phái giảng dạy theo hướng cân bằng thừa - thiếu giữa các trường cùng cấp học.
          - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn về chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học theo quy định.
          - Tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với CBQL, GV, NV trong trường học; chú trọng tới việc bồi dưỡng về công tác quản lý tài sản, tài chính của Hiệu trưởng nhà trường và nghiệp vụ kế toán trường học.
          5. Quản lý dạy thêm, học thêm và sử dụng liên lạc điện tử
          - Việc sử dụng tin nhắn SMS: Trước khi triển khai hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ các trường phải xây dựng kế hoạch sử dụng tin nhắn, kế hoạch phải chi tiết một năm học dự kiến nhà trường nhắn bao nhiêu tin thông báo tới CMHS, căn cứ vào số lượng tin nhắn để đề xuất mức thu và công khai tới CMHS toàn trường xin ý kiến thống nhất mức thu; đồng thời phải có so sánh, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ dựa vào đơn giá và chất lượng dịch vụ (cùng chất lượng dịch vụ thì lựa chọn đơn vị cung cấp chào giá thấp hơn).
          - Việc sử dụng sổ liên lạc điện tử: Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, 100% các trường sử dụng phần mềm Sổ liên lạc điện tử được cung cấp miễn phí (truy cập: trên website: http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn hoặc qua ứng dụng PINO được cài đặt trên thiết bị di động thông minh). Các trường triển khai hướng dẫn tới toàn thể phụ huynh học sinh để thực hiện, văn bản hướng dẫn đã được Phòng GD&ĐT gửi tới hộp thư điện tử của các trường hoặc có thể tải về khi truy cập địa chỉ website: http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn.

          - Việc dạy thêm, học thêm:
          + Hiệu trưởng các trường phải quản lý chặt chất lượng dạy học của giáo viên trên lớp. Mầm non không được dạy học trước chương trình lớp 1; tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm đối với cấp tiểu học; cấp THCS chỉ được tổ chức dạy thêm trong nhà trường khi được Phòng GD&ĐT kiểm tra, cấp phép theo quy trình thủ tục hành chính; các trường tiểu học, THCS yêu cầu 100% giáo viên cam kết không dạy thêm trái quy định;
          + Phòng GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục chấn chỉnh quản lý việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép nếu có sai phạm của nhà trường, tổ chức, cá nhân dạy thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn huyện.
          6. Về công tác thi, bồi dưỡng học sinh
          Thực hiện các giải pháp đã thống nhất tại Hội thảo ngày 30/8/2018 về nâng cao chất lượng học sinh giỏi lớp 9, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và chất lượng đại trà cấp THCS năm học 2018-2019.
          Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Hiệu trưởng các trường đẩy mạnh công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh cuối cấp tiểu học; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ bộ môn, từng giáo viên trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy kèm học sinh yếu. Đề ra các giải pháp như: giao chỉ tiêu cho từng lớp đối với từng giáo viên gắn với công tác thi đua, khen thưởng cho giáo viên đạt thành tích tốt tạo động lực cho giáo viên giảng dạy đồng thời khen thưởng học sinh có thành tích vươn lên trong học tập.
          Năm học 2018-2019 là năm học có đổi mới trong công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đề nghị các trường THCS sớm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đại trà, nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào lớp 10 cấp THPT; đồng thời cần chú trọng tới công tác định hướng phân luồng học sinh và giáo dục hướng nghiệp, đưa việc đào tạo nghề, trang bị những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp cho các em học sinh trong các nhà trường ngay từ bậc THCS. Để làm tốt công tác này, các nhà trường cần tham mưu thực hiện có hiệu quả việc liên kết với các đơn vị đủ điều kiện về đào tạo nghề nghiệp phổ thông trong quá trình đào tạo, gắn đào tạo nghề với thực hành nghề.
          7. Công tác y tế trường học
          Thực hiện tốt các nội dung các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT và Trung tâm y tế đã gửi các trường học. Đẩy mạnh hoạt động y tế trường học, tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu UBND huyện giao về tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế học sinh đối với từng trường.
          Cán bộ quản lý trường học cần phải thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình vệ sinh chung toàn trường, kịp thời điều hành, chỉ đạo vệ sinh môi trường giữ gìn trường học luôn “xanh - sạch - đẹp” , thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
          8. Phối hợp quản lý các trung tâm giáo dục ngoài nhà trường; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
          Đề nghị các trường Tiểu học, THCS thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của các Trung tâm giáo dục ngoài nhà trường (trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm khác có các hoạt động hỗ trợ giáo dục đối với học sinh); các trường Mầm non công lập thực hiện rà soát, báo cáo tình hình hoạt động đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Báo cáo theo các nội dung chính: Tên Trung tâm, địa chỉ, điện thoại, tình hình hoạt động, gửi về Phòng GD&ĐT để tăng cường công tác kiểm tra, quản lý.
          9. Công tác truyền thông giáo dục
          - Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về các hoạt động giáo dục của nhà trường nói riêng và của ngành GD&ĐT huyện Ba Vì nói chung tới cha mẹ học sinh toàn trường bằng nhiều hình thức như: đăng tải thông tin hoặc gửi bài đăng tin trên trang thông tin điện tử (website) của nhà trường, của Ngành; gửi tin nhắn SMS, gửi thư điện tử (email) …
          - Tăng cường sử dụng ấn phẩm trong Ngành phục vụ tuyên truyền như: Báo Giáo dục và Thời Đại, Báo Hà Nội mới, Tạp chí Giáo dục Thủ đô, Tạp chí Quản lý giáo dục, Tạp chí Giáo dục mầm non, …
          - Thông tin kịp thời tấm gương về người tốt việc tốt đến cán bộ giáo viên, học sinh và người dân địa phương đồng thời gửi tin bài về huyện qua Phòng GD&ĐT để trình cấp trên khen thưởng, nhân rộng điển hình.
          - Các trường tiếp tục đăng ký xây dựng trang thông tin điện tử (website); duy trì, có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ được giao trực tiếp thực hiện công tác quản trị website và cán bộ, giáo viên có tin, bài đăng trên website nhằm đầy mạnh hoạt động website nhà trường.
          10. Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ
          Các trường thực hiện đúng theo quy trình, hồ sơ đánh giá, xếp loại theo nội dung Công văn số 1422/UBND-NV ngày 17/8/2018 của UBND huyện Ba Vì về việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với công chức, viên chức, LĐHĐ trong các trường MN, TH, THCS công lập.
          - Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên: Hiệu trưởng nhà trường căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định tại Quyết định 684-QĐ/HU ngày 11/6/2018 của Huyện uỷ Ba Vì. Yêu cầu giáo viên, nhân viên phải xây dựng kế hoạch tháng, kế hoạch tuần chi tiết, đầy đủ kèm theo phiếu đánh giá, xếp loại hàng tháng). Kết quả đánh giá, xếp loại phải được công khai vào đầu tháng kế tiếp theo đúng quy định.
          - Hiệu trưởng các trường: gửi các hồ sơ đánh giá, xếp loại về Phòng GD&ĐT theo quy định về thời gian và thành phần hồ sơ. Phòng GD&ĐT theo dõi, nhận xét đánh giá kết quả công tác hàng tháng, đề xuất UBND huyện kết quả phê duyệt, quyết định xếp loại với Hiệu trưởng theo quy định.
          11. Duy trì nề nếp - kỷ cương hành chính
          - Tăng cường thực hiện kỷ cương, nền nếp trường, lớp học, nề nếp tham quan, học tập và thực hiện các hoạt động trải nghiệm của học sinh, coi đó là tiền đề, là điều kiện để duy trì và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, là tiêu chí quan trọng để phụ huynh học sinh yên tâm gửi con em của mình đối với nhà trường. Để quán triệt thực hiện việc này, Hiệu trưởng nhà trường phải làm gương, trước hết thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, nề nếp hội họp. Tại hội nghị giao ban hôm nay, có 4 trường báo cáo đi họp thay, 8 đồng chí Hiệu trưởng vắng mặt.
          - Xây dựng môi trường văn hoá trong nhà trường qua việc thực hiện tốt các quy tắc ứng xử (ứng xử nơi công cộng, ứng xử trong cơ quan đơn vị); chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn, tuyệt đối không nói tục, chửi bậy;  thường xuyên thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
          - Yêu cầu các trường học không được tự ý phối hợp tổ chức các hoạt động khác trong nhà trường gây ảnh hưởng đến lịch giảng dạy của giáo viên và quan trong nhất là ảnh hưởng tới thời gian học tập của học sinh.
          12. Giao các Tổ công tác Phòng GD&ĐT căn cứ phân công nhiệm vụ thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo và đôn đốc việc thực hiện kết luận, báo cáo lãnh đạo phụ trách theo cấp học quản lý.
          Văn phòng Phòng GD&ĐT thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phùng Ngọc Oanh - phụ trách Phòng GD&ĐT để các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các đơn vị liên quan thực hiện./.


 

Tác giả bài viết: Xuân Điệp

Nguồn tin: VP PGD&ĐT Ba Vì

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay681
  • Tháng hiện tại54,588
  • Tổng lượt truy cập703,781
Bản đồ TP Hà Nội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây