Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3798/CT-BGDĐT 24/09/2018 Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
2 111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ,ngành, địa phương
3 22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
4 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
5 17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
6 18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
7 19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
8 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
9 4212/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020
10 16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
12 05/2018/NQ-HĐND 05/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức thu phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019
13 06/2018/NQ-HĐND 05/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)
14 16/CT-TTg 18/06/2018 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
15 06/VBHN-BGDĐT 18/06/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
Thông tư này thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 và Thông tư số: 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ GD&ĐT.
16 150/KH-UBND 15/05/2018 Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện Ba Vì
17 1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo
18 1696/QĐ-UBND 06/04/2018 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
19 10/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
20 82/KH-UBND 08/03/2018 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2018 của UBND huyện Ba Vì
21 704/QĐ-BGDĐT 07/03/2018 Quyết định V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
22 04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
23 14/KH-UBND 15/01/2018 Kế hoạch thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
24 06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.
25 29/2017/TT-BGDĐT 04/01/2018 Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
26 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
27 35/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý Bạn đọc, các tổ chức và đơn vị quan tâm.

Trân trọng./.
28 36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 573-QĐ/HU 25/12/2017 Huyện uỷ Ba Vì ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Ba Vì giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo"
30 09/2017/NQ-HĐND 05/12/2017 Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức chi công tác phí, cho hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội
31 129/2017/TT-BTC 04/12/2017 Thông tư quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
32 27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
33 26/2017/TT-BGDĐT 18/10/2017 Thông tư Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
34 23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
35 4116/BGDĐT-CNTT 08/09/2017 Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 - 2018
36 21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Bộ GD&ĐT: THông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
37 20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
38 1303/UBND 15/08/2017 UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS công lập trên địa bàn huyện tăng cường quản lý thu-chi trường học năm học 2017-2018
39 4888/QĐ-UBND 24/07/2017 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 4888/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.
40 16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
41 1234/QĐ-UBND 06/07/2017 UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc phê duyệt nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng năm học 2016-2017 cho học sinh khuyết tật đang theo học tại các trường MN, TH, THCS công lập Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013.
42 1235/QĐ-UBND 06/07/2017 UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 phê duyệt đối tượng chính sách đề nghị thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong các trường MN, TH, THCS công lập và Trung tâm GDNN-GDTX Ba Vì theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
43 15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
44 01/ĐA-UBND 11/04/2017 Đề án nâng cao thể trạng cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì giai đoạn 2017-2022.
45 07/2017/QĐ-UBND 01/03/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT
46 110/KH-BGDĐT 21/02/2017 Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017
47 505/CT-BGDĐT 20/02/2017 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
48 171/UBND 17/02/2017 Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì về việc quán triệt thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị
49 01/2017/TT-BGDĐT 13/02/2017 THÔNG TƯ Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
50 41/KH-UBND 08/02/2017 Kế hoạch thực hiện "Năm kỷ cương hành chính" 2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây